Uitzicht - Objectmanagement

Objectmanagement

Smart Building Partners beschikt over een eigen, uitgebreide database waarmee gedetailleerd wordt beoordeeld of er een kans op huurverlaging is. Of dat er een risico op huurverhoging bestaat. Door jarenlange ervaring en optimale kennis van de wereld van zorgvastgoed, kunnen wij u voorzien van deskundig advies afgestemd op uw zorginstelling.

Monitoring huurprijzen

Zowel huurder als verhuurder van zorglocaties hebben de mogelijkheid om na afloop van de eerste huurtermijn – of 5 jaar na de laatste huurprijsaanpassing – de huurprijs te herzien. Dit is wettelijk geregeld in artikel 303 en 304 van het Burgerlijk Wetboek 7. De huurprijs dient dan te worden vastgesteld aan de hand van gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare zorglocaties ter plaatse over een tijdvak van vijf jaar.

Reeds hebben wij forse besparingen kunnen realiseren voor onze opdrachtgevers op de belangrijkste huisvestingslasten. Alleen huurders zorglocaties worden bijgestaan. Daardoor is belangenverstrengeling uitgesloten. Wilt u uw huurprijs deskundig laten toetsen of meer weten over huurprijsvaststelling ex. artikel 7:303 en 304 BW? Neem vrijblijvend contact op met Smart Building Partners.

Wij zijn zeer bedreven in het vaststellen van de juiste huurprijs voor elke zorginstelling en -praktijk en staat bekend om onze goede onderhandelingstechnieken.

Scroll naar boven